طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۶۵

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۶۵

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

موضوع بحث: درمانِ گری

گری بیماری است که باعث خارش شدید در بدن می‌شود، به صورتی که اگر شخص بدن را بخاراند تکه‌های پوست از بدنش جدا می‌شود و گاهی هم ممکن است خون جاری شود و محلش سیاه وزشت شود. این بیماری ازآنجاکه باعث زشت شدن چهره می‌شود، جزء بیماری‌های منفور و بیماری‌هایی که به سبب عذاب نازل می‌شوند محسوب می‌شود. تا جای که از امام صادق علیه‌السلام نقل‌شده است که؛ صبح کند انسان و شب کند با بیماری فلجی و شلی بهتر از این است که مبتلابه بیماری گری باشد، به خدا پناه می‌بریم از بیماری گری.

دیدگاه ها بسته شده است